VIA 2019.

VIA 2019 Logo's

De wereld om ons heen verandert snel en continu. Ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, robotisering, virtual reality, Artificial Intelligence en een duurzame en circulaire economie volgen elkaar op. Dit vraagt vaak om het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe manier van organiseren, een nieuw verdienmodel of een samenwerking met andere partijen.

Met trots kondigen wij aan dat Sterc een VIA-subsidie heeft gekregen van Samenwerkingsverband Noord-Nederland. De subsidie wordt gefinancierd door de Europese Unie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Als digitale dienstverlener ziet Sterc zich als geen ander nieuwe en elkaar steeds sneller opvolgende ontwikkelingen op ICT-gebied zoals virtual reality, artifical inteligence, 5G, toenemend mobiel internet gebruik en Internet of Things in de wereld om haar heen.

Omdat Sterc klanten in uiteenlopende sectoren bediend, vereist dit dat medewerkers van Sterc niet alleen op de hoogte zijn met alle digitale ontwikkelingen, maar ook in ontwikkelingen in branches waar klanten actief zijn. Dit stelt hoge eisen aan medewerkers.

Sterc is een gezonde organisatie die continue streeft naar ‘greatness’ zowel voor haar klanten als voor haar medewerkers. Het project heeft dan ook als doel het welzijn en de productiviteit van de medewerkers te optimaliseren. Dit wil Westerink Meijer en Co realiseren door enerzijds met de huidige medewerkers aan de slag te gaan en anderzijds Sterc te ondersteunen in het creëren/verder uitwerken van een systematiek om het duurzaam te kunnen blijven doen voor huidige en toekomstige medewerkers.

Selecteer een taal.